Το Ψηφιακό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Κέρκυρας

museum ico
Το Ψηφιακό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κέρκυρας
(e-Museum of Natural History of Corfu)

αποτελεί μια προσπάθεια αναφοράς στα "περιουσιακά στοιχεία" της Κερκυραϊκής φύσης καταγράφοντας τη βιοποικιλότητα του νησιού και τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά ζητήματα που αφορούν την Κερκυραϊκή κοινωνία.
Το πνεύμα αυτού του εγχειρήματος δεν είναι η λεπτομερής ανάλυση κάθε οικοσυστήματος αλλά η ομαδοποίηση τους σε μεγάλες κατηγορίες τονίζοντας τα κυριότερα χαρακτηριστικά τους. Η συνεχής έρευνα και παρατήρηση αποτελούν το κύριο εργαλείο καταγραφής της βιοποικιλότητας, η οποία αποδίδεται με απλό και κατανοητό τρόπο.
Τονίζεται ότι ο ρόλος του Ψηφιακού Μουσείου είναι ο ίδιος με αυτόν των άλλων Μουσείων βασισμένος στις αρχές της επιστήμης, του περιβάλλοντος και της οικολογίας
. Το e-Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Κέρκυρας αποτελείται από έναν προθάλαμο και πέντε ηλεκτρονικές αίθουσες εις τις οποίες εκτίθενται, με την βοήθεια κειμένων, εικόνων, Video και διαφόρων ήχων, η Φυσική Ιστορία της Κέρκυρας με ιδιαίτερες αναφορές στη βιοποικιλότητα του Ιονίου και της Αδριατικής που αποτελούν την «γειτονιά» του νησιού των Φαιάκων αλλά και της Μεσογείου και του πλανήτη Γη που αποτελεί το σπίτι όλων μας.
Στον ΠΡΟΘΑΛΑΜΟ υπάρχει μία μικρή αναφορά για το Ψηφιακό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Κέρκυρας καθώς και το ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Εταιρείας (στο άρθρο 3 αναφέρονται οι σκοποί της). Στον ίδιο χώρο υπάρχουν πληροφορίες για τον τρόπο επικοινωνίας με το e-Μουσείο

Στην ΑΙΘΟΥΣΑ Α γίνεται αναφορά της Κερκυραϊκής Βιοποικιλότητας. των οικοσυστημάτων του νησιού καθώς και της χλωρίδας και πανίδας που αυτά φιλοξενούν.

Στην ΑΙΘΟΥΣΑ Β αναφέρονται τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά ζητήματα που αφορούν την Κερκυραϊκή κοινωνία και, όπου είναι εφικτό, εκφέρονται απόψεις και προτάσεις.

Στην ΑΙΘΟΥΣΑ Γ αναφέρονται διάφορα θέματα βιοποικιλότητας και οικολογίας των περιοχών του Ιονίου και της Αδριατικής που αποτελούν την «γειτονιά» της Κέρκυρας καθώς και περιοχών που βρίσκονται αρκετά πιο μακριά από την λεκάνη της ανατολικής Μεσογείου.

Στην ΑΙΘΟΥΣΑ Δ εκτίθενται νέα και ειδήσεις των διαφόρων επιστημών που συνθέτουν τον τομέα του περιβάλλοντος και της οικολογίας. Αναφέρονται επίσης οι σπουδαιότερες θεωρίες και ανακαλύψεις που βοήθησαν στην εξέλιξη αυτών των επιστημών.

Η ΑΙΘΟΥΣΑ Ε αφορά κυρίως την νέα γενιά καθώς περιλαμβάνει περιβαλλοντικά και οικολογικά κουίζ και παιχνίδια αλλά και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ GALLERY με φωτογραφίες και Video που μπορούν να στέλνουν για δημοσίευση με θέμα την κερκυραϊκή φύση και βιοποικιλότητα.
© 2017 eMuseum of Corfu | designed by G.Tsirkatos