Κερκυραϊκός ελαιώνας

Ο Νομός Κέρκυρας καλύπτει συνολική γεωργική γη 350.000 περίπου στρεμμάτων από τα οποία το μεγαλύτερο ποσοστό κατέχει η ελαιοκαλλιέργεια, η οποία αποτελεί την κυρίαρχη μορφή γεωργικής εκμετάλλευσης. εικόνα 1

Ο Κερκυραϊκός Ελαιώνας περιλαμβάνει συγκροτήματα ελαιώνων συνολικής έκτασης 240.000 στρεμμάτων και περίπου 4.000.000 ελαιοδένδρων. Καταλαμβάνει το 65% της γεωργικής γης και το 38% της έκτασης του Νομού εικόνα 2

Ο ελαιώνας δίνει το χαρακτηριστικό χρώμα του κερκυραϊκού τοπίου, και δύναται να είναι: 1. παραγωγικός καθώς αποτελεί την κύρια απασχόληση του κερκυραίου αγρότη,
2. αισθητικός με τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, και
3. προστατευτικός καθώς εμποδίζει τη διάβρωση των επικλινών.
εικόνα 3
Μελέτη Κερκυραϊκού ελαιώνα
Εργασία του Γεωπονικού πανεπιστημίου Αθηνών
"Επιστημονική Μελέτη με τίτλο :
«Χαρτογράφηση – Οριοθέτηση αισθητικού ελαιώνα
Ζωνών υψηλής και μεσαίας παραγωγικότητας
Νομού Κέρκυρας»

εικόνα 4
εικόνα 5
elaionaselaionaselaionaselaionaselaionas
© 2017 eMuseum of Corfu | designed by G.Tsirkatos
εικόνα
top